STOYAN KAMBAREV
THE FOUNDATION
AWARD
TALENT'S TREES
355 FILM AWARD
THE ACADEMY
PROJECTS
LIFE LIKE IN THE MOVIE
GALLERY
VIDEO
NEWS
PARTNERS
CONTACT
DONATIONS
GALLERY
Снимки на проекти, реализирани от номинирани,
както и директно от фондация "Стоян Камбарев"...
EVENTS   •   SPECTACLES   •   PROJECTS   •   STOYAN KAMBAREV

Договорът за изпълнение и финансиране дейностите по
проекта е № 24-10-М4-8/27.05.2015г между Министерството на
културата на Република България и Фондация "Стоян Камбарев"